Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brnopořádají společný česko-slovenský

NEUROMUSKULÁRNÍ
KONGRES

29. neuromuskulární sympozium

XIX. slovenská konferencia
o neuromuskulárnych ochoreniach

10. – 11. května 2018
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno


Kongres se koná pod záštitou

Spolupořadatel OSL ČLK Brno-město