Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

pod záštitou

Slovenské neurologické spoľočnosti
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologické kliniky MU a FN BrnoProgram

Odborný program kongresu je ke stažení zde ve formátu PDF (5MB)

Rámcový program kongresu

Alkohol a jiná toxonutritivní postižení neuromuskulárního systému
Autoimunitní myopatie a neuropatie
Varia


Formát: ústní sdělení, e-postery

Workshop: Zobrazení svalů a nervů