Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN BrnoProgram

Rámcový program kongresu

Alkohol a jiná toxonutritivní postižení neuromuskulárního systému
Autoimunitní myopatie a neuropatie
Varia

Formát: ústní sdělení, e-postery

Workshop: Zobrazení svalů a nervů