Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

pod záštitou

Slovenské neurologické spoľočnosti
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologické kliniky MU a FN BrnoVšeobecné informace

Datum, místo a čas konání

Datum: 10. – 11. května 2018
Místo konání: Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, 603 00 Brno

Registrace: 10. května 2018 od 8.00 hod.
Zahájení: 10. května 2018 v 9.00 hod.
Ukončení: 11. května 2018 ve 14.00 hod.

Organizační výbor kongresu

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, Brno
doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D., Bratislava

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., Brno
MUDr. František Cibulčík, CSc., Bratislava
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Pardubice
MUDr. Gabriel Hajaš, Ph.D., Nitra
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., Brno
doc. MUDr. Pavol Kučera, Ph.D., Bratislava
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., Martin
MUDr. Ivan Martinka, Bratislava
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., Praha
MUDr. Petr Ridzoň, Praha
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D., Brno
MUDr. Juraj Vyletelka, Žilina

Organizační sekretariát kongresu

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Zdeňka Šturalová
Tel.: +420 543 211 134, e-mail: conference@ta-service.cz, sturalova@ta-service.cz

www.ta-service.cz

Rámcový program kongresu

Alkohol a jiná toxonutritivní postižení neuromuskulárního systému
Autoimunitní myopatie a neuropatie
Varia

Formát: ústní sdělení, e-postery

Workshop: Zobrazení svalů a nervů

Akreditace

Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK. Počet kreditů bude zveřejněn na webových stránkách kongresu.