Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

pod záštitou

Slovenské neurologické spoľočnosti
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologické kliniky MU a FN Brnopořádá

NEUROMUSKULÁRNÍ
KONGRES

29. neuromuskulární sympozium

XIX. slovenská konferencia
o neuromuskulárnych ochoreniach

10. – 11. května 2018
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno


Kongres se koná pod záštitou