Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN BrnoPartneři kongresu

Platinový partner


Zlatý partner


Stříbrný partner


Bronzový partner


Vystavovatel