Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA - SERVICE s.r.o. pořádá
1. - 2. října 2020 Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno
Registrace

Registrace

Registrace

Využijte prosím přihlašovacího on-line systému, který zahrnuje přihlášku k účasti.

>>> ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA <<<

V případě úspěšného přihlášení registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě registračních poplatků. Přihlášky můžete zasílat do 25.9.2020.

 

Registrační poplatky

Lékaři 1500 Kč / 60 EUR
Studenti 500 Kč / 20 EUR

Registrační poplatek zahrnuje účast na sjezdu, sjezdové materiály, občerstvení v průběhu sjezdu, večeři 1.10.2020.
Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu. Způsob úhrady je možný buď v CZK bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře. V EUR je úhrada možná pouze prostřednictvím bankovního převodu.

 

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 17.9.2020 vracíme 70 % z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení částky. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

 

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK
ČSOB, Milady Horákové 859/6, 602 00 Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR
ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

Specifický symbol: 7126
Variabilní symbol: registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

 

Platba kreditní kartou

Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.
POZOR: Formulář je nutno vyplnit a odeslat e-mailem. Nejedná se o platební bránu!!
Po obdržení on-line přihlášky a platby Vám bude vystaven daňový doklad, který zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu.