Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA - SERVICE s.r.o. pořádá
1. - 2. října 2020 Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Příjmení >
Jméno >
Hodnosti a tituly před jménem >
Tituly za jménem >
Instituce >
Oddělení >
Ulice >
Město >
PSČ >
Stát >
Telefon >
Fax >
E-mail >

Účast: > aktivní > pasivní

Registrační poplatekCena
Lékař >1 500 Kč / 60 EUR
Student >500 Kč / 20 EUR

Poznámka: