Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
I. neurologická klinika a Klinika zobrazovacích metod
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
pořádají
Neurozobrazování
u cévní mozkové příhody

Hands-on workshop
Počítačová učebna IBA, kampus MU, Kamenice 126/3, 625 00 Brno

Základní informace

Místo konání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Počítačová učebna Institutu Biostatistiky a analýz (IBA)
adresa: Kamenice 126/3, 625 00 Brno

Termíny akce

12. - 13.2.2018
červen 2018

Záštita

Česká neurologická společnost JEP
Česká společnost intervenční radiologie


Odborní garanti

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
(vedoucí komplexního cerebrovaskulárního centra I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity, Brno)

MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
(přednosta Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity, Brno)


Přednášející

MUDr. Ondřej Volný, Ph.D.
(I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity, Brno)

MUDr. Petra Cimflová
(Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity, Brno)

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
(Vedoucí komplexního cerebrovaskulárního centra I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity, Brno)


Počet účastníků omezen: max. 25

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – akce je ohodnocena kredity (počet bude upřesněn).