Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
I. neurologická klinika a Klinika zobrazovacích metod
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
pořádají
Neurozobrazování
u cévní mozkové příhody

Hands-on workshop
Počítačová učebna IBA, kampus MU, Kamenice 126/3, 625 00 Brno

Kontakty

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
Tel. +420 543 211 134
www.ta-service.czKontakt:

Mgr. Ivana Tarabová (firemní účast)
tarabova@ta-service.cz

Bc. Šárka Havelková (účastníci)
conference@ta-service.cz