Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
I. neurologická klinika a Klinika zobrazovacích metod
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
pořádají
Neurozobrazování
u cévní mozkové příhody

Hands-on workshop
Počítačová učebna IBA, kampus MU, Kamenice 126/3, 625 00 Brno

Pro koho je kurz určen?

Prakticky zaměřený kurz je určen především pro začínající neurology a radiology v předatestační přípravě, kteří si chtějí osvojit základy neurozobrazovacích technik v diagnosticko-terapeutickém procesu cévních mozkových příhod (ischemických a hemorhagických).
Na kurzu budou prezentováni pacienti z běžné klinické praxe a účastníci kurzu se budou aktivně podílet na rozhodovacích procesech v rámci indikace podání systémové trombolýzy a indikace neurointervenčních výkonů a to na základě vlastního hodnocení snímků pacientů.

V průběhu hands-on kurzu se všichni prakticky naučíte:

  1. základy nativního CT vyšetření mozku, ideální nastavení okna (window level/WL a window width/WW) pro usnadnění detekce časných ischemických změn pomocí skóre ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score),
  2. jak odhalit (hyper)dense artery sign na základě měření Hounsfieldových jednotek (HU),
  3. hodnotit CT angiografické (CTA) snímky a to se zaměřením na detekci extra-/intrakraniálních uzávěrů a stenóz,
  4. základní principy detekce a měření rozměrů intracerebrálních hematomů (ICH) a dalších intrakraniálních krvácení,
  5. odlišit akutní ischemické změny mozkového parenchymu od jiných ložiskových patologií mozku.