Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Extrapyramidová sekce ČNS (ČLS JEP)
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Základní informace

Místo konání

Hotel Centro, Husova 8, Hustopeče

Datum konání

19. - 20. dubna 2018

Přípravný výbor

Prof. MUDr. M. Bareš Ph.D.
Prof. MUDr. M. Brázdil Ph.D.
Doc. MUDr. M. Baláž Ph.D.
Mgr. Ivana Tarabová

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Zdeňka Šturalová, Bc. Lenka Hladká
Tel. +420 543 211 134, e-mail: conference@ta-service.cz, sturalova@ta-service.cz
www.ta-service.cz

Hlavní témata

Parkinsonova nemoc
Dystonie
Spasticita
Chorea
Tremor
Tiky
Parkinsonské syndromy

Hodnocení

Akce je zahrnuta do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body ČLK. Certifikáty obdrží účastníci v průběhu akce.

Záštita

Záštitu nad seminářem převzal
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan Lékařské fakulty