Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Extrapyramidová sekce ČNS (ČLS JEP)
I. neurologická klinika LF MU

Program

Program semináře bude po jeho sestavení k dispozici zde.
Handouty budou k dispozici ke stažení po skončení akce zde.

Hlavní témata

Parkinsonova nemoc
Dystonie
Spasticita
Chorea
Tremor
Tiky
Parkinsonské syndromy