Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Extrapyramidová sekce ČNS (ČLS JEP)
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Program

Předběžný program semináře je k dispozici zde.
Handouty ke stažení zde.

Hlavní témata

Parkinsonova nemoc
Dystonie
Spasticita
Chorea
Tremor
Tiky
Parkinsonské syndromy