Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Extrapyramidová sekce ČNS (ČLS JEP)
I. neurologická klinika LF MU

Kontakty

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontak: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Zdeňka Šturalová, Bc. Lenka Hladká
Tel. +420 543 211 134
E-mail: sturalova@ta-service.cz, conference@ta-service.cz
www.ta-service.cz