Výroční konference Národního ústavu pro neurologický výzkum

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
Výroční konference
Národního ústavu pro neurologický výzkum
15. - 16. června 2023
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

Záštita

Neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny
Česká neurologická společnost

Odborný garant konference

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz
Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, conference@ta-service.cz

Účastníci
Bc. Kristián Bornay, koordinátor
mobil +420 724 873 964, office@ta-service.cz

Hlavní témata

Neurodegenerativní demence
Neurodegenerace a poruchy pohybu
Neurodegenerace u demyelinizačních onemocnění
Role neurodegenerace v patogenezi epilepsie

Akreditace

Konference je zahrnuta do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena kreditními body ČLK.

Certifikáty účastníci obdrží v průběhu konference.

Rámcový program (bude upřesněno)

Čtvrtek 15. 6. 2023
- odborný program pro širokou neurologickou obec 9:00 - 18:00
- diskuzní večeře

Pátek 16. 6. 2023
- odborný program pro výzkumná centra je přístupný pro všechny zájemce 9:00 - 14:00

Registrace

Pro přihlášení na konferenci prosím vyplňte online registrační formulář:


V případě úspěšného přihlášení registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě registračních poplatků.

Přihlášky k fyzické účasti prosím zasílejte do 11. 6. 2023, přihlášky k online účasti do 14. 6. 2023

Registrační poplatky

do 15. 5. 2023po 15. 5. 2023Na místě
Lékaři 1000 Kč / 42 € 1200 Kč / 50 € 1300 Kč / 54 €
Lékaři ONLINE 600 Kč / 25 € 600 Kč / 25 € 600 Kč / 25 €

Registrační poplatek zahrnuje také kongresové materiály, občerstvení a oběd v průběhu semináře. Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu. Způsob úhrady je možný buď v CZK / EUR bankovním převodem (pro každou měnu je příslušný bankovní účet), nebo kartou online pomocí platební brány. Typ platby si zvolíte při registraci na konferenci („závazná přihláška“).

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7155
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba ONLINE

Nově nabízíme možnost úhrady registračního poplatku kartou online pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře („závazná přihláška“), při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.
Možnost online platby je bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 31. 5. 2023 vracíme 70 % registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení platby. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 31. 5. 2023. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Abstrakta

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstraktu. Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Před zasláním abstraktu se registrujte online zde

Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstraktu.

Termín pro zaslání abstraktu: prodlouženo do 30. 4. 2023
Pokyny k přípravě abstraktu:

Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte potvrzovací e-mail, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Ubytování

Pro rezervaci ubytování nekontaktujte prosím sekretariát konference, ale přímo vybraný hotel. Ubytování za zvýhodněné kongresové ceny si můžete rezervovat v hotelu Continental:

(Ubytování za zvýhodněné ceny se připravuje)

Partneři sympozia

Platinový partner

Zlatý partner


Stříbrný partner

Bronzový partner

Vystavovatelé


Kontakty

Mgr. Ivana Tarabová
jednatelka
mobil +420 602 782 980
e-mail: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé

Ing. Barbora Pejčevová
manažerka
mobil +420 724 873 959
e-mail: conference@ta-service.cz

Účastníci

Bc. Kristián Bornay
koordinátor
mobil +420 724 873 964
e-mail: office@ta-service.cz
Top