Pokročilý kurz Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc a jiné mozkové neurodegenerace

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
Pokročilý kurz Alzheimerova nemoc,
Parkinsonova nemoc a jiné mozkové neurodegenerace
17. - 18. října 2024
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

Základní informace

Kurz se bude konat pod odbornou garancí
prof. MUDr. Ireny Rektorové, Ph.D. v Hotelu Continental,
Kounicova 6, Brno.
Pro zájemce je dostupná také virtuální forma účasti. Bližší informace o kurzu včetně registračního formuláře naleznete
zde na webových stránkách.
Záštita
Centrum pro kognitivní poruchy
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus
Neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny
Masaryk Neuroscience Hub
Česká neurologická společnost
Asociace klinických logopedů České republiky
Asociace klinických psychologů České republiky
Garant výukového semináře
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Organizační sekretariát
TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
T +420 543 211 134, www.ta-service.cz
Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
M +420 602 782 980, tarabova@ta-service.cz
Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
M +420 724 873 959, conference@ta-service.cz
Účastníci
Bc. Kristián Bornay, koordinátor
M +420 724 873 964, office@ta-service.cz
Hlavní témata
Diagnostika Alzheimerovy nemoci pomocí krevních biomarkerů: jak jsme daleko?
Nová biologická klasifikace Parkinsonovy nemoci
Genetika degenerací
Pokročilá léčba Parkinsonovy nemoci: novinky zavádění do praxe
Biologická léčba Alzheimerovy nemoci a jiných degenerací – jak si stojíme?
Terapie Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci – firemní výzkum: diskusní forum
Organizace léče o nemocné
Zdravý mozek a stárnutí
Prevence Alzheimerovy nemoci a Parkinsonovy nemoci: co můžeme ovlivnit?
Novinky na posli dalších mozkových degenerací
Akreditace
Dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. je akce Jihomoravskou pobočkou AKP ČR zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání pro obor klinický psycholog.
Seminář je zahrnut do kreditního systému celoživotního vzdělávání Asociací klinických logopedů.
Kurz je zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK.

Certifikáty účastníci obdrží v průběhu semináře.

Registrace

Využijte prosím přihlašovacího on-line systému, který zahrnuje přihlášku k účasti.


V případě úspěšného přihlášení registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě registračních poplatků. Přihlášky pro fyzickou účast můžete zasílat do 30. 9. 2024, přihlášky k online účasti do 13. 10. 2024

Registrační poplatky

Základní 2000 Kč / 80 €
Student 500 Kč / 20 €
Základní ONLINE 1000 Kč / 40 €
Student ONLINE 500 Kč / 20 €

Registrační poplatek zahrnuje registraci, kongresové materiály, občerstvení v průběhu sjezdu, společnou večeři 17. 10. 2024.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu. Způsob úhrady je možný buď v CZK bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře. V EUR je úhrada možná pouze prostřednictvím bankovního převodu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 17. 9. 2024 vracíme 70 % z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení částky. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 17. 9. 2024. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7165
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba ONLINE

Nově nabízíme možnost úhrady registračního poplatku kartou online pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře („závazná přihláška“), při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem. Možnost online platby je bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.

Program

Rámcový program

Registrace: 17. října 2024 od 8.00 hod., TA-SERVICE
Zahájení: 17. října 2024 v 9.00 hod.
Ukončení: 17. října 2024 ve 13.00 hod.

Předběžný program bude ke stažení zde.

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Pro rezervaci ubytování nekontaktujte prosím sekretariát kongresu, ale přímo vybraný hotel. Ubytování za zvýhodněné kongresové ceny si můžete rezervovat v následujících hotelech:

Ubytování za zvýhodněné ceny připravujeme

Partneři

Zlatý partner


Stříbrný partner

Bronzový partner

Vystavovatel

Kontakty


TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
T +420 543 211 134

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
M +420 602 782 980
tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
M +420 724 873 959
conference@ta-service.cz

Účastníci
Bc. Kristián Bornay, koordinátor
M +420 724 873 964
office@ta-service.cz
Top