Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA - SERVICE s.r.o. pořádá
1. - 2. října 2020 Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno
Základní informace

Základní informace

Omlouváme se, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci Covid 19
se kurz nebude konat fyzicky, ale pouze on-line pomocí aplikace Zoom.
Přístupové kódy budou zaslány registrovaným účastníkům na e-mail.

Účast na on-line kurzu bude zdarma.
Pokud jste již uhradili účastnický poplatek, můžete požádat o jeho vrácení.

 

Záštita

Centrum pro kognitivní poruchy
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus
Neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny
Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně
Česká neurologická společnost
Asociace klinických logopedů České republiky
Asociace klinických psychologů České republiky

 

Garant výukového semináře

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

 

Hlavní témata

Farmakologická a nefarmakologická terapie kognitivního deficitu
Smíšené a vzácné formy demence
Prodromální stádia demence

 

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, tarabova@ta-service.cz
www.ta-service.cz

 

Akreditace

Dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. je akce Jihomoravskou pobočkou AKP ČR zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání pro obor klinický psycholog.
Seminář je zahrnut do kreditního systému celoživotního vzdělávání Asociací klinických logopedů.

Certifikáty účastníci obdrží v průběhu sjezdu.