Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Centrum porodní asistence Gynekologicko-porodnické kliniky
Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno s podporou
Ústavu zdravotnických věd LF MU a Simulačního centra LF
3. celostátní konference
porodní asistence
17. - 18. 5. 2024
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

Garance

PhDr. Miloslava Kameníková
vedoucí Centra porodní asistence

Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
přednosta Gynekologicko – porodnické kliniky FN Brno a LF MU

Záštity

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně vás zveme na druhý ročník Celostátní konference porodní asistence v Brně.
Připravili jsme pro vás pestrý odborný program i workshopy v unikátním Simulačním centru LF MU Brno.  Můžete se těšit na řadu odborných příspěvků z Česka i ze zahraničí, sdílení různorodých zkušeností i neformální společné setkání.  
Těšíme se na setkání s Vámi.

Hlavní témata

Rámcový program

pátek 17. 5. 2024
hotel Continental, teoretická část

08:30 - 09:00 - Registrace
09:00 - 12:30 - odborný program
12:30 - 13:30 - přestávka na oběd
13:30 - 16:30 - odborný program
18:00 - 22:00 - diskuzní večer
*časy jsou pouze orientační a budou upřesněny

Odborný program bude ke stažení zde

Workshopy

sobota 18. 5. 2024
Účastnice si může vybrat pouze jedno ze dvou míst:

1. Workshop - SIMU centrum Campus MU

program workshopů bude doplněn

2. Workshop - Ústav zdravotních věd LF MU Komenského

Organizační výbor

PhDr. Miloslava Kameníková
Mgr. Ivana Tarabová

Vědecký výbor

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
prof. PhDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Bašková, Ph.D.
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
MUDr. Peter Kaščák, Ph.D.
Mgr. Markéta Omachtová, MBA
Mgr. Marie Šedivá
Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Markéta Zemanová
Bc. Iveta Liebichová

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.


V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka konference. Po registraci je možné pokračovat ihned k platbě do platební brány.

Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

do 31. 3. 2024po 31. 3. 2024
Přednášky 17.5. 1100 Kč / 45 € 1400 Kč / 60 €
Workshop
SIMU centrum Campus MU
1400 Kč / 60 € 1800 Kč / 90 €
Workshop
ÚZV Komenského
700 Kč / 30 € 900 Kč / 40 €
Oběd 17.5. 300 Kč / 15 €
Záznam přednášek 550 Kč / 25 €

Registrační poplatek 17.5. na místě zahrnuje

Konferenční materiály, 3x coffee break, společnou večeři 17.5., handouty po akci.

Registrační poplatek workshop 18.5. zahrnuje

Praktickou výuku, coffee break.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním konference, u sníženého poplatku pak do 31. 3. 2024.

Záznam po akci

Záznam z přednášek bude možný k zakoupení týden po akci.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774 / 0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7159
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 1. 5. 2024 vracíme 70 % z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení částky. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 1. 5. 2024. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Platba ONLINE

Nově nabízíme možnost úhrady registračního poplatku kartou online pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře („závazná přihláška“), při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem. Možnost online platby je bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.
Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Informace pro aktivní účastníky

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstrakta Vašeho odborného příspěvku.
Před zasláním abstrakta se registrujte online. Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstrakta.
Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia

Termín pro zaslání abstraktu: 10. 4. 2024

O zařazení Vašeho aktivního příspěvku budete informování po schválení odbornými garanty konference

Pokyny k přípravě abstraktu:
Abstrakt zašlete ve formátu MS Word Document (*.doc):

Název souboru: Příjmení_název přednášky / posteru.doc
Rozsah: max. A4 (cca 2000 znaků s mezerami)
Okraje: horní: 25 mm; dolní: 25 mm; levý: 25 mm; pravý: 25 mm
Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte potvrzovací e-mail, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Pokyny k přípravě e-posteru:
Postery budou prezentovány v elektronické formě na dotykových LCD obrazovkách. E-postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům. K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (viz níže). Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 66 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze posouvat pohybem prstu po obrazovce). E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "LUPA", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.
Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona).

Příprava e-posteru:
1) v programu MS PowerPoint:
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PPT nebo PDF (300 dpi)

2) v jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PDF (300 dpi)

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na conference@ta-service.cz
Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm.

Vzor e-posteru je možné najít zde

Prosíme Vás o zaslání Vašich prací do 30. 4. 2024.

Ubytování

Ubytování za zvýhodněné kongresové ceny připravujeme.

Partneři kongresu

Zlatý partner

Stříbrný partner

Bronzový partner

Vystavovatel


Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz
Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
M. +420 602 782 980
e-mail: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
M. +420 724 873 959
e-mail: conference@ta-service.cz

Účastníci
Bc. Kristián Bornay, koordinátor
M. +420 724 873 964
e-mail: office@ta-service.cz

Top