2. celostátní konference porodní asistence

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Centrum porodní asistence Gynekologicko-porodnické kliniky
Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno s podporou
Ústavu zdravotnických věd LF MU a Simulačního centra LF
2. celostátní konference
porodní asistence
Bezpečně, s respektem, společně
12. - 13. 5. 2023, Hotel Continental, Brno

Odborní garanti

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
přednosta kliniky

PhDr. Miloslava Kameníková
vedoucí Centra porodní asistence

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně vás zveme na druhý ročník Celostátní konference porodní asistence v Brně.
Připravili jsme pro vás pestrý odborný program i workshopy v unikátním Simulačním centru LF MU Brno.  Můžete se těšit na řadu odborných příspěvků z Česka i ze zahraničí, sdílení různorodých zkušeností i neformální společné setkání.  
Těšíme se na setkání s Vámi.

Záštitu nad konáním sympozia převzali

Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Odbornou garanci převzali

PhDr. Miloslava Kameníková
vedoucí Centra porodní asistence

Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
přednosta Gynekologicko – porodnické kliniky FN Brno a LF MU

Hlavní témata

1. Porodní asistence v mezinárodním kontextu
2. Porodní asistence a výzkum
3. Porodní asistentka v porodnici
4. Porodní asistentka a komunitní péče
5. Varia
6. Posterová sekce

Vědecký výbor

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
prof. PhDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Bašková, Ph.D.
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
MUDr. Peter Kaščák, Ph.D.
Mgr. Markéta Omachtová, MBA
Mgr. Marie Šedivá
Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Markéta Zemanová
Bc. Iveta Liebichová

Organizační výbor

PhDr. Miloslava Kameníková
Mgr. Ivana Tarabová

Rámcový program

pátek 12. 5. 2023
hotel Continental, teoretická část

08:30 - 09:00 - Registrace
09:00 - 12:30 - odborný program
12:30 - 13:30 - přestávka na oběd
13:30 - 16:30 - odborný program
18:00 - 22:00 - diskuzní večer

Program ke stažení zde

Workshopy

sobota 13. 5. 2023
Účastnice si může vybrat pouze jedno ze dvou míst:

1. Workshop - SIMU centrum Campus MU

9:00 - 16:00
1. Dystokie ramen u porodu
2. Porod koncem pánevním
3. Resuscitace ženy a dítěte
4. Kritické stavy v porodnictví - high-fidelity simulace pro porodní asistentky

cena 1 400/1 800 Kč, max. 48 účastníků

2. Workshop - Ústav zdravotních věd LF MU Komenského

10:00 - 14:00
1. Modelové situace v porodní asistenci
2. Základy ultrazvukové diagnostiky pro porodní asistentky

cena 700/900 Kč, max. 30 účastníků

Abstrakta

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstrakta.
Před zasláním abstrakta se registrujte online. Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstrakta.
Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Termín pro zaslání abstraktu: 10. 4. 2023

Pokyny k přípravě abstraktu:
Abstrakt zašlete ve formátu MS Word Document (*.doc):

Název souboru: Příjmení_název přednášky / posteru.doc
Rozsah: max. A4 (cca 2000 znaků s mezerami)
Okraje: horní: 25 mm; dolní: 25 mm; levý: 25 mm; pravý: 25 mm
Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte potvrzovací e-mail, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

E – postery

Pokyny k přípravě e-posteru:
Postery budou prezentovány v elektronické formě na dotykových LCD obrazovkách. E-postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům. K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (viz níže). Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 66 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze posouvat pohybem prstu po obrazovce). E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "LUPA", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.
Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona).

Příprava e-posteru:
1) v programu MS PowerPoint:
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PPT nebo PDF (300 dpi)

2) v jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PDF (300 dpi)

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na conference@ta-service.cz
Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm.

Vzor e-posteru je možné najít zde

Prosíme Vás o zaslání Vašich prací do 30. 4. 2023.

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.

V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka konference. Po registraci je možné pokračovat ihned k platbě do platební brány.

Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

do 31. 3. 2023po 31. 3. 2023
Přednášky 12.5. 1100 Kč / 45 € 1400 Kč / 60 €
Workshop
SIMU centrum Campus MU
1400 Kč / 60 € 1800 Kč / 90 €
Workshop
ÚZV Komenského
700 Kč / 30 € 900 Kč / 40 €
Přednášky 12.5. ONLINE 1200 Kč / 45 € 1200 Kč / 45 €
Oběd 12.5. 300 Kč / 15 €
ONLINE po akci /nově přihlášení 550 Kč / 25 €

Registrační poplatek 12.5. na místě zahrnuje

Konferenční materiály, 3x coffee break, společnou večeři 12.5., handouty po akci.

Registrační poplatek 12.5. on-line zahrnuje

Přístup do streamu, záznam a handouty po akci.

Registrační poplatek workshop 13.5. zahrnuje

Praktickou výuku, coffee break.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním konference, u sníženého poplatku pak do 31. 3. 2023.

Záznam po akci pro nové zájemce zahrnuje

Záznam přednášek a handouty budou k zakoupení ca. 14 dnů po akci.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774 / 0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7151
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 1. 5. 2023 vracíme 70 % z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení částky. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 1. 5. 2023. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Pro rezervaci ubytování nekontaktujte prosím sekretariát kongresu, ale přímo vybraný hotel. Ubytování za zvýhodněné kongresové ceny si můžete rezervovat v hotelu Continental:

Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

jednolůžkový STANDARD 1 970 CZK
dvoulůžkový STANDARD sgl use 2 350 CZK
dvoulůžkový STANDARD 2 740 CZK

Cena je za pokoj a noc, vč. snídaně a DPH.
Cena nezahrnuje poplatek z pobytu ve výši 21 Kč/dospělá osoba/noc.

Ubytování lze zajistit za zvýhodněné ceny pod heslem
2. celostátní konference porodní asistence

Kontakty
Rezervační oddělení: PO-PÁ 08:00 - 16:00 hod.
Mgr. Jana Viktorová e-mail: viktorova@continentalbrno.cz
  telefon +420 541 519 609, +420 541 519 605
Recepce: NON-STOP
e-mail: recepce@continentalbrno.cz, telefon +421 541 519 305

Prosíme účastníky, aby prováděli rezervace přímo přes rezervační oddělení hotelu a ne přes webovou stránku.

www.continentalbrno.cz

Partneři kongresu

Zlatý partner

Stříbrný partner


Bronzový partner


Vystavovatel

Gedeon Richter ČR s.r.o.
Schwabe Czech s.r.o.
Linde Gas a.s.
Bayer s.r.o.
Georen Europe s.r.o.
BOIRON CZ, s.r.o.
Aniball.cz


Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz
Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
M. +420 602 782 980
e-mail: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
M. +420 724 873 959
e-mail: conference@ta-service.cz

Účastníci
Bc. Kristián Bornay, koordinátor
M. +420 724 873 964
e-mail: office@ta-service.cz

Top