XIII. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
XIII. sympozium o léčbě bolesti
s mezinárodní účastí
13. - 15. dubna 2023
Orea Congress Hotel Brno, Křížkovského 47, Brno

Základní informace

Nadcházející ročník Sympozia o léčbě bolesti pod odbornou garancí
doc. MUDr. Jiřího Kozáka, Ph.D. a MUDr. Tomáše Nežádala, Ph.D. se bude konat
tradičně v Brně v Orea Congress Hotel Brno.
Akce se bude konat hybridně (online i na místě). Veškeré bližší informace o kongresu včetně registračního formuláře naleznete zde na webových stránkách. Záštitu nad konáním sympozia převzali Odborní garanti sympozia MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
předseda Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society)
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP


Hlavní témata

CGRP monoklonální protilátky
Sekundární bolesti hlavy
Psychiatrické komorbidity bolesti hlavy
Orofaciální bolest
Intervenční léčba v oblasti hlavy a krku
Novinky ve farmakoterapii bolesti
Kazuistiky a originální sdělení

Akreditace
Sympozium bude zahrnuto do postgraduálního vzdělávání lékařů
podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnoceno
11 kreditními body ČLK.

Organizační sekretariát sympozia

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, e-mail: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, e-mail: conference@ta-service.cz

Účastníci
Bc. Kristián Bornay, koordinátor
mobil +420 724 873 964, e-mail: office@ta-service.cz

Vědecký výbor

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
MUDr. Markéta Grünermelová
MUDr. Radovan Hřib
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
MUDr. Jan Lejčko
MUDr. Jolana Marková, FEAN
MUDr. Eva Medová
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Organizační výbor

MUDr. Michal Adam
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
MUDr. Lukáš Klečka
MUDr. Jiří Mastík
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
MUDr. Ingrid Niedermayerová
MUDr. Petr Polidar
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.
Mgr. Ivana Tarabová

Rámcový program

Čtvrtek 13. 4. 2023
odpoledne:
- schůze výborů společností 15:00 -18:00

Pátek 14. 4. 2023
- odborný program 9:00 - 18:00
- diskuzní večer

Sobota 15. 4. 2023
- odborný program 9:00 - 13:00

Výstava firem sál A, B
Odborné přednášky sál C

Odborný program a sborník ke stažení zde

Záznam ze sympozia zde

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.


V případě úspěšného odeslání přihlášky registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka sympozia. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

do 13. 3. 2023po 13. 3. 2023Na místě
Lékaři 2700 Kč / 113 € 2900 Kč / 121 € 3000 Kč / 125 €
NLZP* 700 Kč / 30 € 900 Kč / 38 € 1000 Kč / 42 €
Člen výboru 0 Kč / 0 € 0 Kč / 0 € 0 Kč / 0 €
Lékaři ONLINE 1200 Kč / 50 € 1200 Kč / 50 € 1200 Kč / 50 €
NLZP* ONLINE 500 Kč / 21 € 500 Kč / 21 € 500 Kč / 21 €

* (nelékařští zdravotní pracovníci), doprovod

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály a občerstvení po celou dobu akce.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním sympozia, u sníženého poplatku pak do 13. 3. 2023. Způsob úhrady je možný buď v CZK bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře. V EUR je úhrada možná pouze prostřednictvím bankovního převodu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 31. 3. 2023 vracíme 70 % registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení platby. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 31. 3. 2023. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7149
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba ONLINE

Registrační formulář nově nabízí možnost online platbu kartou pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře, při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.
Možnost online platby bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Abstrakta

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstraktu.
Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Před zasláním abstraktu se registrujte online zde

Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstraktu.

Termín pro zaslání abstraktu: prodlouženo do 14. 3. 2023
Pokyny k přípravě abstraktu:

Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte potvrzovací e-mail, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Ubytování

Pro rezervaci ubytování za zvýhodněné kongresové ceny prosím využijte rezervační systém níže.

Individuální rezervace

Pro rezervaci ubytování je zapotřebí Vaše registrační číslo (7149 XXX), které obratem obdržíte po řádné registraci na sympozium na Váš e-mail.

Hromadná rezervace

Pro rezervaci ubytování více osob využijte formuláře ke stažení ZDE a vyplněný pošlete na office@ta-service.cz

Orea Congress Hotel Brno ****, Křižkovského 47, Brno

Jednolůžkový pokoj 2 600 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj 2 800 Kč / noc
*ceny jsou uvedeny včetně městského poplatku ve výši 21 Kč na den

Rezervace ubytování je možná pouze do 28. 3. 2023!!!
Pro zrušení či změnu rezervace ubytování prosím kontaktujte sekretariát kongresu na office@ta-service.cz, telefonické nebo jiné změny nebudou akceptovány.
Veškeré ubytování prostřednictvím online rezervačního systému je závazné a podléhá příslušným storno podmínkám.

Storno podmínky ubytování

Rezervované pokoje, které nebudou do 19. 3. 2023 (včetně) uhrazeny, budou automaticky stornovány!!!
Zrušení či změna ubytování v období 1. 3. – 19. 3. 2023 nepodléhají žádným storno podmínkám.
Zrušení či změna ubytování v období 20. 3. – 31. 3. 2023 budou podléhat storno podmínkám ve výši 30 % z uhrazené částky za ubytování.
Zrušení či změna ubytování v období 1. 4. – 12. 4. 2023 budou podléhat storno podmínkám ve výši 80 % z uhrazené částky za ubytování.

Partneři sympozia

Platinový partner

Zlatý partner


Stříbrný partner

Bronzový partner
Vystavovatelé


SANDOZ s.r.o.
Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

Kontakty

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil: +420 602 782 980
e-mail: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959
e-mail: conference@ta-service.cz

Účastníci

Bc. Kristián Bornay, koordinátor
mobil +420 724 873 964
e-mail: office@ta-service.cz
Top