XI. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE, s.r.o. pořádá
XI. sympozium o léčbě bolesti
s mezinárodní účastí
8. - 9. dubna 2021
Orea Congress Hotel Brno, Křížkovského 47, Brno

Sympozium se bude konat ONLINE. Program byl zkrácen na 2 dny: 8. 4. - 9. 4.
Záštitu nad konáním sympozia převzali Odborný garant Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society)
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Záštita Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich
Primátorka města Brna JUDr. Markéta VaňkováZákladní informace

Hlavní témata

Migréna
CGRP monoklonální protilátky
Cluster headache
Léčebné konopí
Orofaciální bolest
Intervenční léčba v oblasti hlavy a krku
Psychogenní faktory u bolesti hlavy
Novinky v opioidní terapii
Kazuistiky a originální sdělení

Akreditace
Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK.

Organizační sekretariát sympozia

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, e-mail: tarabova@ta-service.cz

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, e-mail: conference@ta-service.cz

Vědecký výbor

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA
MUDr. Markéta Grünermelová
MUDr. Radovan Hřib
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
MUDr. Jan Lejčko
MUDr. Jolana Marková, FEAN
MUDr. Petr Polidar
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
MUDr. Dana Vondráčková
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Organizační výbor

MUDr. Michal  Adam
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
MUDr. Lukáš Klečka
MUDr. Jiří Mastík
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
MUDr. Ingrid Niedermayerová
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.
Mgr. Ivana Tarabová

Rámcový program

Čtvrtek 8. 4. 2021
- odborný program od 15:00 do 19:00

Pátek 9. 4. 2021
- odborný program od 9:00 do 17:00

Program ke stažení zde
Pozvánka na satelitní sympozium ke stažení zde
Sborník abstrakt ke stažení zde

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.


V případě úspěšného odeslání přihlášky registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka sympozia. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

do 14. 3. 2021po 14. 3. 2021Na místě
Lékaři 2000 Kč / 80 € 2200 Kč / 90 € 2500 Kč / 100 €
NLZP* 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 € 600 Kč / 25 €
Online lékaři 2000 Kč / 80 € 2000 Kč / 80 € 2000 Kč / 80 €
Online NLZP* 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 €

* (nelékařští zdravotní pracovníci), doprovod

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály a občerstvení po celou dobu akce.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu, u sníženého poplatku pak do 14. 3. 2021. Způsob úhrady je možný buď v CZK bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře. V EUR je úhrada možná pouze prostřednictvím bankovního převodu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 29. 3. 2021 vracíme 70 % z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení platby. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7131
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou

Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.
POZOR: Formulář je nutno vyplnit a odeslat e-mailem. Nejedná se o platební bránu!

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Abstrakta

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstraktu. Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Před zasláním abstraktu se registrujte online.

Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstraktu.

Termín pro zaslání abstraktu: 31. 3. 2021
Pokyny k přípravě abstraktu:

Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte potvrzovací e-mail, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Ubytování

Pro rezervaci ubytování nekontaktujte prosím sekretariát kongresu, ale přímo vybraný hotel. Ubytování za zvýhodněné kongresové ceny si můžete rezervovat v hotelu:

Orea Congress Hotel Brno ****, Křižkovského 47, Brno

Cena ubytování Classic 2 750 Kč / osoba / noc
Cena ubytování Standard 2 950 Kč / 2 osoby / noc

Ubytování lze zajistit za zvýhodněné ceny do 7. 4. 2021 pod heslem zde: bolest nebo na telefonním čísle 800 120 012.

Hromadné objednávky: rezervace.voronez@orea.cz

Quality Hotel Brno Exhibiton Centre ****, Křižkovského 20, Brno

Cena ubytování Standard 2 180 Kč / osoba / noc
Cena ubytování Standard 2 480 Kč / 2 osoby / noc

Rezervace je možná do 7. 4. 2021 s heslem BOLEST nebo na telefonním čísle 543 122 018.

Hromadné objednávky: reservations.qbex@q-hotels.czPartneři sympozia

Platinový partnerZlatý partner
Stříbrný partner


Bronzový partner


Vystavovatel

 

Virtuální stánky


Novartis s.r.o.Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.


Kontakty


TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka

mobil: +420 602 782 980
E-mail: tarabova@ta-service.cz
vedení společnosti, firemní účast

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka

mobil +420 724 873 959
E-mail: conference@ta-service.cz
účastníci, firemní účast
Top