Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.


„ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA“

V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků a pro vložení abstrakt. Přihlášku zašlete do 25.8.2016. Toto datum je také termínem pro platbu včasného registračního poplatku.

Registrační poplatky

Registrační poplatek
dle data platby
zvýhodněný do 25.8.2016pozdní po 25.8.2016
Lékař1200 Kč/45 EUR1400 Kč/55 EUR
Sestry500 Kč/20 EUR600 Kč/25 EUR
Doprovázející osoba400 Kč/15 EUR500 Kč/20 EUR

Registrační poplatek zahrnuje:
- vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
- kongresové materiály včetně sborníku abstrakt
- občerstvení, obědy

Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu.
Způsob úhrady je možný buď bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře.

Bankovní spojení
TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v Kč
ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v €
ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7100
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou
Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.

Po obdržení on-line přihlášky a platby Vám bude vystaven daňový doklad, který zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 5.9.2016 vracíme 70% z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení storna. Po tomto datu není možné platbu vrátit. Změny nebo storno účasti zasílejte na sekretariát kongresu pouze písemně, e-mailem nebo faxem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Hodnocení

Kongres je zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů a ohodnocen kreditními body ČLK. Je také registrovanou akcí České asociace sester. Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti během konání kongresu.