Společnost plastické chirurgie ČLS JEP
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny
LF Masarykovy univerzity Brno
pořádají
7. - 9. 6. 2017
Hotel International, Husova 200/16, Brno
 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Datum, místo a čas konání

Datum: 7. - 9. června 2017
Místo konání: Hotel International, Husova 200/16, 602 00 Brno

Welcome drink:7. června 2017 od 20 hod.
Registrace účastníků:8. června 2017 v 8.00 hod.
Zahájení odborného programu:8. června 2017 v 9.00 hod.
9. června 2017 v 9.00 hod.

Organizační výbor kongresu

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
Doc. MUDr. Luboš Dražan, PhD.
MUDr. Lucie Kučerová
MUDr. Zdeněk Dvořák, PhD.
MUDr. Tomáš Kubek, PhD.

Sekretariát kongresu

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Zdeňka Šturalová
Tel. +420 543 211 134, e-mail: conference@ta-service.cz, sturalova@ta-service.cz

www.ta-service.cz

Rámcový program kongresu

Interdisciplinární spolupráce
Rekonstrukční chirurgie prsu
Rekonstrukční chirurgie hlavy a krku
Rekonstrukční chirurgie končetin
Mikrochirurgie
Estetická chirurgie
Varia

Formát: ústní sdělení, postery
Jednací jazyk (lékařská sekce): angličtina
Jednací jazyk (sesterská sekce): čeština
Délka přednášky: 7 min


Sesterská sekce bude probíhat ve čtvrtek 8.6. souběžně s lékařskou sekcí. Páteční program bude shodný pro všechny účastníky.

Akreditace

Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK. Počet kreditů bude zveřejněn na webových stránkách kongresu.