Společnost plastické chirurgie ČLS JEP
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny
LF Masarykovy univerzity Brno
pořádají
7. - 9. 6. 2017
Hotel International, Husova 200/16, Brno
 

REGISTRACE

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on line.


>> ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA <<

V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků a pro vložení abstrakt.
Termín pro platbu zvýhodněných registračních poplatků je 14.4.2017.

Registrační poplatky

do 14.4.2017 po 14.4.2017 na místě
Lékaři4 000 Kč / 160 €4 500 Kč / 180 € 5 000 Kč / 200 €
Rezidenti3 000 Kč / 120 €3 500 Kč / 140 € 4 000 Kč / 160 €
Sestry1 900 Kč / 80 €2 400 Kč / 100 €2 600 Kč / 110 €
Doprovodné osoby 1 500 Kč / 60 € 1 700 Kč / 70 € 2 000 Kč / 80 €

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály, obědy, coffee breaky, welcome drink (středa, hotel International) a společenský večer (čtvrtek, hotel International).

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu, u sníženého poplatku pak do 14.4.2017. Způsob úhrady je možný buď bankovním převodem, nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře.

Bankovní spojení
TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v Kč
ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v €
ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7107
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou
Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.

Po obdržení on line přihlášky a platby vystavíme daňový doklad a zašleme jej na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 12.5.2017 vracíme 70% z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení storna. Po tomto datu není možné platbu vrátit. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím na sekretariát kongresu pouze písemně, e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.