Společnost plastické chirurgie ČLS JEP
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny
LF Masarykovy univerzity Brno
pořádají
7. - 9. 6. 2017
Hotel International, Husova 200/16, Brno
 

KONTAKTY

Sekretariát kongresu

TA-SERVICE, s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno

Účastníci: Bc. Lenka Hladká
E-mail: conference@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé: Bc. Zdeňka Šturalová
E-mail: sturalova@ta-service.cz

Vedení společnosti: Mgr. Ivana Tarabová
E-mail: tarabova@ta-service.cz

Tel. +420 543 211 134
www.ta-service.cz