Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

Všeobecné informace

Datum, místo a čas konání

Datum: 5. – 6. května 2016
Místo konání: Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, 603 00 Brno

Registrace:5. května 2016 od 8.00 hod.
Zahájení:5. května 2016 v 9.00 hod.
Ukončení:6. května 2016 ve 14.00 hod.

Organizační výbor kongresu

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, Brno
doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D., Bratislava

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., Brno
MUDr. František Cibulčík, CSc., Bratislava
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Pardubice
MUDr. Gabriel Hajaš, Ph.D., Nitra
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., Brno
doc. MUDr. Pavol Kučera, Ph.D., Bratislava
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., Martin
MUDr. Ivan Martinka, Bratislava
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., Praha
MUDr. Petr Ridzoň, Praha
Marie Šestáková, Brno
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D., Brno
MUDr. Juraj Vyletelka, Žilina

Organizační sekretariát kongresu

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Zdeňka Šturalová
Tel./Fax: +420 543 211 134, e-mail: conference@ta-service.cz, sturalova@ta-service.cz

www.ta-service.cz

Rámcový program kongresu

Elektromyografie/elektrofyziologie
Onemocnění motoneuronů
Topická sympózia
Zajímavé kazuistiky
Varia
Sekce NLZP

Formát: ústní sdělení, e-postery

Akreditace

Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK. Počet kreditů bude zveřejněn na webových stránkách kongresu.