Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on line.


>> ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA <<

V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků a pro vložení abstrakt.
Přihlášku zašlete do 1.4.2016. Toto datum je současně termínem pro platbu zvýhodněných registračních poplatků.

Registrační poplatky

do 1.4.2016po 1.4.2016
Lékaři1 700 Kč / 65 €1 900 Kč / 70 €
Sestry800 Kč / 30 €900 Kč / 35 €
Doprovodné osoby 700 Kč / 25 € 800 Kč / 30 €

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály a coffee breaky, nezahrnuje náklady na společenský večer.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu, u sníženého poplatku pak do 1.4.2016. Způsob úhrady je možný buď bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře.

Bankovní spojení
TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v Kč
ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774 / 0300
název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v €
ČSOB, Výstaviště 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7098
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou
Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.

Po obdržení on line přihlášky a platby vystavíme daňový doklad a zašleme jej na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 25.4.2016 vracíme 70% z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení storna. Po tomto datu není možné platbu vrátit. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím na sekretariát kongresu pouze písemně, e-mailem nebo faxem. Telefonické změny nebudou akceptovány.