TA - SERVICE s.r.o. pořádá
1. - 2. října 2020 Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno
Základní informace

Základní informace

Záštita

Centrum pro kognitivní poruchy
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus
Neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny
Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně
Česká neurologická společnost
Asociace klinických logopedů
Asociace klinických psychologů České republiky

 

Garant výukového semináře

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

 

Hlavní témata

Bude doplněno.

 

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, tarabova@ta-service.cz
www.ta-service.cz

 

Akreditace

Seminář je zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. je akce Jihomoravskou pobočkou AKP ČR zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání pro obor klinický psycholog.
Seminář je zahrnut do kreditního systému celoživotního vzdělávání Asociací klinických logopedů.

Certifikáty účastníci obdrží v průběhu sjezdu.