TA - SERVICE s.r.o. pořádá
1. - 2. října 2020 Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno
Program

Program

Rámcový program


Registrace: 1. října 2020 od 8.00 hod.
Zahájení: 1. října 2020 v 9.00 hod.
Ukončení: 2. října 2020 ve 14.00 hod.

Předběžný program sjezdu bude po jeho sestavení k dispozici zde.