TA-SERVICE s.r.o.
pořádá

Základní informace

Hlavní témata

  1. Monoklonální protilátky v terapii migrény
  2. Medication overuse headache
  3. Kazuitsiky- diferenciální diagnostika primárních bolestí hlavy
  4. Posttraumatické bolesti hlavy
  5. Intervenční techniky u bolestí hlavy
  6. Orofaciální bolest
  7. Novinky v léčbě neuropatické bolesti
  8. Novinky ve farmakoterapii bolesti
  9. Varia

Vědecký výbor

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
prim. MUDr. Jan Lejčko
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
MUDr. Nataša Popperová
MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
MUDr. Lukáš Klečka

Organizační výbor

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
prim. MUDr. Radek Hřib
MUDr. Jiří Mastík
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Mgr. Ivana Tarabová

Organizační sekretariát konference

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Veronika Šodková
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: tarabova@ta-service.cz, sodkova@ta-service.cz
www.ta-service.cz

Hodnocení

Účast na sympoziu bude hodnocena v rámci systému celoživotního vzdělávání.
Certifikát bude vydáván během konání akce.