TA-SERVICE s.r.o.
pořádá

Základní informace

Hlavní témata

  1. Monoklonální protilátky v terapii migrény
  2. Medication overuse headache
  3. Kazuitsiky- diferenciální diagnostika primárních bolestí hlavy
  4. Posttraumatické bolesti hlavy
  5. Intervenční techniky u bolestí hlavy
  6. Orofaciální bolest
  7. Novinky v léčbě neuropatické bolesti
  8. Novinky ve farmakoterapii bolesti
  9. Varia

Vědecký výbor

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Organizační výbor

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Mgr. Ivana Tarabová

Organizační sekretariát konference

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Veronika Šodková
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: tarabova@ta-service.cz, sodkova@ta-service.cz
www.ta-service.cz

Hodnocení

Účast na sympoziu bude hodnocena v rámci systému celoživotního vzdělávání.
Certifikát bude vydáván během konání akce.