TA-SERVICE s.r.o.
pořádá

KontaktyOrganizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno

Kontakt:

Bc. Veronika Šodková – účastníci
e-mail: sodkova@ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová – firemní účast, vedení společnosti
e-mail: tarabova@ta-service.cz

Tel.: +420 543 211 134

www.ta-service.cz