Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají

Základní informace

Hlavní témata

  1. Chronická migréna
  2. Komorbidity migrény
  3. Atypické bolesti hlavy - kazuistiky
  4. Úskalí farmakoterapie u bolestí hlavy
  5. Intervenční techniky u bolestí hlavy
  6. Orofaciální bolest
  7. Novinky v léčbě neuropatické bolesti
  8. Novinky ve farmakoterapii bolesti
  9. Varia

Vědecký výbor

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
MUDr. Radovan Hřib
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
MUDr. Jan Lejčko
MUDr. Jolana Marková
MUDr. Jiří Mastík
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
MUDr. Ingrid Niedermayerová
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Organizační výbor

MUDr. David Doležil,Ph.D.,MBA
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
MUDr. Jiří Mastík
MUDr. Ingrid Niedermayerová
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Mgr. Ivana Tarabová
Organizační sekretariát konference

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Bc. Zdeňka Šturalová, Bc. Lenka Hladká,
Mgr. Ivana Tarabová
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: sturalova@ta-service.cz, conference@ta-service.cz
www.ta-service.cz

Pasivní účast

Využijte registrace online na těchto stránkách
Pro online registraci klikněte zde

Aktivní účast

Pro online zaslání abstrakt klikněte zde

Hodnocení
Účast na sympoziu bude hodnocena v rámci systému celoživotního vzdělávání.
Certifikát bude vydáván během konání akce.