Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají

Program

Program ke stažení v PDF (740kB)

Pozvánka na společenský večer ke stažení v PDF (850kB)