Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají

Partneři sympozia

Platinoví partneři


Zlatí partneři


Stříbrní partneři

ALLERGAN CZ s.r.o. Pfizer s.r.o.

Bronzoví partneři


Mundipharma Austria
org. složka ČR
STADA PHARMA CZ s.r.o.

Mediální partner


Mladá Fronta a.s.

Vystavovatelé


MYLAN
PHARMACEUTICALS s.r.o.
sanofi-aventis, s.r.o. Aspironix, s.r.o. Sandoz s.r.o.
Novartis s.r.o. Astellas Pharma s.r.o.