TA-SERVICE, s.r.o. pořádá
20. - 22. března 2024

ICRC Red conference room
Pekařská 53, budova B1, 6. NP

MED MUNI Anatomický ústav
Kamenice 126/3, budova F01B1
Odborný garant:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Odborný program ke stažení zde

Akreditace

Výukový seminář bude zahrnut do postgraduálního vzdělání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude hodnocen kreditními body ČLK.

Organizační sekretariát:

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, e-mail: tarabova@ta-service.cz

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, e-mail: conference@ta-service.cz

Nahoru