Domácí neinvazivní plicní ventilace
Domácí neinvazivní plicní ventilace
3. května 2023, 17–19 hod
Orea Congress Hotel Brno, Křížkovského 47, Brno
I. informace ke stažení zde. Registrační formulář
Zajištění a odborná garance

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., přednosta

Odborný program

17:00 – 17:10   Zahájení semináře M. Sova
17:10 – 17:40  Hyperkapnie u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí S. Genzor
17:40 – 18:00 Praktické aspekty péče o pacienty na Klinice nemocí plicních a TBC FN Brno M. Sova
18:00 – 18:30 Technika neinvazivní ventilace - praktický workshop A. Somol

Akreditace

Seminář bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen 2 kreditními body ČLK.

Kontakty

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil: +420 602 782 980
e-mail: tarabova@ta-service.cz

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959
e-mail: conference@ta-service.cz

Bc. Kristián Bornay, koordinátor
mobil +420 724 873 964
e-mail: office@ta-service.cz

Nahoru