Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
20. - 22. října 2021, Hotel IRIS, Lužní 215, Pavlov
Základní informace

Základní informace

Akce je přesunuta na nový termín 20. - 22. 10. 2021 a nově bude probíhat v hotelu IRIS v Pavlově.

Místo konání

Wellness Hotel IRIS, Lužní 215, Pavlov
www.hotel-iris.cz

 

Datum a rámcový průběh sjezdu

20.10.2021 - ubytování, společná večeře
21.10.2021 - zahájení sjezdu, odborný program, společná večeře
22.10.2021 - odborný program, ukončení sjezdu

 

Přípravný výbor

prim. MUDr. Petra Tesaříková
prim. PhDr. Jiří Brančík
Mgr. Josef Bejček

 

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: tel. +420 543 211 134
Mgr. Ivana Tarabová, e-mail: tarabova@ta-service.cz
Ing. Barbora Pejčevová, e-mail: conference@ta-service.cz
www.ta-service.cz

 

Hlavní témata

Vojenská psychiatrie a psychologie v době reformy péče o duševní zdraví

Možnosti péče o duševní zdraví v prostředí AČR

Předpokládané příspěvky z oblasti psychiatrie, psychologie, farmakoterapie, psychoterapie, ošetřovatelství, duchovní služby aj.

 

Hodnocení

Sjezd je zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. je akce Jihomoravskou pobočkou AKP ČR zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání pro obor klinický psycholog.
V souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb. bude akce registrována v archivu České asociace sester.
Certifikáty účastníci obdrží v průběhu sjezdu.