Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE, s.r.o. pořádá
23. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ
PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
XXXI. moravskoslezské pneumologické dny
21. – 23. září 2023
Orea Congress Hotel Brno, Křížkovského 47

Základní informace

Vážené kolegyně, kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na tradiční kongres České a Slovenské pneumologické společnosti, který se bude konat v OREA Congress Hotel Brno.

Akce se bude konat hybridně (online i na místě).

Veškeré bližší informace o kongresu včetně registračního formuláře naleznete zde na webových stránkách.

Na shledanou v Brně!
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Záštita

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU Brno
MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vědecký výbor

Předsedkyně ČPFS
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Předseda SPFS
doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

Odborný garant
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.
doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
MUDr. Vladimír Herout, MBA

Organizační sekretariát kongresu

TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, conference@ta-service.cz

Účastníci
Bc. Kristián Bornay, koordinátor
mobil +420 724 873 964, office@ta-service.cz

Akreditace

Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK.

Hlavní témata

Diagnostické metody a bronchologie
Infekční onemocnění
Obstrukční plicní onemocnění
Intersticiální plicní onemocnění
Onemocnění pleury
Poruchy dýchání ve spánku
Pneumoonkologie
Varia

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.


V případě úspěšného odeslání přihlášky registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka sympozia. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

 do 15. 7. 2023po 15. 7. 2023
nebo na místě
Lékaři 3000 Kč / 120 € 3200 Kč / 128 €
Lékaři – 1. autor zdarma zdarma
NLZP* 1000 Kč / 40 € 1000 Kč / 40 €
NLZP* – 1. autor při aktivní účasti zdarma zdarma
Lékaři ONLINE 1500 Kč / 60 € 1500 Kč / 60 €
NLZP* ONLINE 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 €

* (nelékařští zdravotní pracovníci), doprovod

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály a stravování po celou dobu akce.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním sympozia, u sníženého poplatku pak do 15. 7. 2023. Způsob úhrady je možný buď bankovním převodem nebo online platbou.

Storno

Při zrušení účasti do 30. 8. 2023 vracíme 70 % registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení platby. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 30. 8. 2023. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7152
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba ONLINE

Registrační formulář nově nabízí možnost online platbu kartou pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře, při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.

Možnost online platby je bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Abstrakta

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstraktu.
Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Před zasláním abstraktu se registrujte online zde

Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstraktu.

Termín pro zaslání abstraktu: do 15. 7. 2023
Pokyny k přípravě abstraktu:

Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě
Rozsah: max 1 NS (1 800 znaků včetně mezer)

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte potvrzovací e-mail, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Program

Rámcový program

20. 9. 202315:00 -17:00 Schůze výboru, salonek 1. patro
21. 9. 202307:30 -09:00 Registrace - lékaři OREA Hotel, TA-SERVICE
21. 9. 202309:00 -18:00 Odborný program sál 1 / B+C, sál 2 / D
21. 9. 202319:00 -20:00 Večeře
21. 9. 202320:00 -22:00 Doprovodný program
22. 9. 202309:00 -18:00 Odborný program sál 1 / B+C, sál 2 / D
22. 9. 202308:00 -09:00 Registrace - sestry Quality Hotel Brno, TA-SERVICE
22. 9. 202309:00 -14:00 Sesterská sekce Quality Hotel Brno
22. 9. 202319:30 -23:00 Dikuzní večeře
23. 9. 202309:00 -14:00 Odborný program sál 1 / B+C, sál 2 / D

Odborný program ZDE
Odborný program sestry ZDE

Sbornik abstrakt ZDE
Sbornik abstrakt sestry ZDE

Doprovodný program rezervace zde


Pozvánka na satelitní sympozium


Ubytování

Pro rezervaci ubytování za zvýhodněné kongresové ceny prosím využijte rezervační systém níže.

Individuální rezervace

Pro rezervaci ubytování je zapotřebí Vaše registrační číslo (7152 XXX), které obratem obdržíte po řádné registraci na sympozium na Váš e-mail.

Hromadná rezervace

Pro rezervaci ubytování více osob využijte formuláře ke stažení ZDE a vyplněný pošlete na office@ta-service.czOrea Congress Hotel Brno ****, Křižkovského 47, Brno
Orea Hotel Voro Brno ***, Křížkovského 49, Brno

Cena za noc se liší dle typu pokoje a místa ubytování. Cena je uvedena v online rezervačním formuláři pro dostupné varianty.

Rezervace ubytování je možná pouze do 14. 8. 2023!!!
Pro zrušení či změnu rezervace ubytování prosím kontaktujte sekretariát kongresu na office@ta-service.cz, telefonické nebo jiné změny nebudou akceptovány.
Veškeré ubytování prostřednictvím online rezervačního systému je závazné a podléhá příslušným storno podmínkám.

Storno podmínky ubytování

Rezervované pokoje, které nebudou do 14. 8. 2023 (včetně) uhrazeny, budou automaticky stornovány!!!
Zrušení či změna ubytování v období 1. 5. – 14. 8. 2023 nepodléhají žádným storno podmínkám.
Zrušení či změna ubytování v období 15. 8. – 4. 9. 2023 budou podléhat storno podmínkám ve výši 30 % z uhrazené částky za ubytování.
Zrušení či změna ubytování v období 5. 9. – 19. 9. 2023 budou podléhat storno podmínkám ve výši 80 % z uhrazené částky za ubytování.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7152
variabilní symbol: 8 a Vaše registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky) např. 87152 001

Registrační poplatek a ubytování je možné platit také dohromady. Při platbě vyplňte VS (Vaše registrační číslo) a do poznámky pro příjemce prosím uveďte, že se jedná o platbu za registrační poplatek a za ubytování dohromady, abychom Vaši platbu lépe identifikovali.

Platba ONLINE

Registrační formulář nově nabízí možnost online platbu kartou pomocí platební brány. Do platební brány budete přesměrování ihned po vyplnění a odeslání registračního formuláře, při volbě platba kartou. Na platbu máte vyhrazený čas běžně jako v ostatních platebních bránách. Platbu můžete kdykoliv zrušit a registrační poplatek zaplatit převodem.

Možnost online platby je bezprostředně po vyplnění a odeslání registračního formuláře. Přesměrování do platební brány není jinak možné.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Ke stažení

Odborný program ZDE
Odborný program sestry ZDE

Sbornik abstrakt ZDE
Sbornik abstrakt sestry ZDE

Záznam - lékařská sekce
Záznam - sesterká sekce

E – postery

Pokyny k přípravě e-posteru:
Postery budou prezentovány v elektronické formě na dotykových LCD obrazovkách. E-postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům. K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (viz níže). Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 66 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze posouvat pohybem prstu po obrazovce). E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "LUPA", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit. Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona).

Příprava e-posteru:
1) v programu MS PowerPoint:
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PPT nebo PDF (300 dpi)

2) v jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PDF (300 dpi)

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na conference@ta-service.cz
Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm.

Vzor e-posteru je možné najít zde

Prosíme Vás o zaslání Vašich prací do 10. 9. 2023.

Partneři kongresu

Platinový partner

Partner
Zlatý partner


Stříbrný partnerBronzový partnerMediální partner


Vystavovatel

Compek Medical Services s.r.o.
Roche s.r.o.
Boston Scientific
Orion Pharma s.r.o.
Medinet s.r.o.
Pfizer, spol. s r.o.
Vertex Pharmaceuticals s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
QuickSeal International, s.r.o.
Olympus Czech Group, s.r.o.
Aidian Oy,Cheiron a.s.
MR Diagnostics s.r.o.
INLAB s.r.o.
ASCO-MED, spol. s r. o.
Kardio-Line spol. s r.o.
AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Medicon a.s.
ASANTELA s.r.o.

Kontakty

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
T. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Vedení společnosti

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
M: +420 602 782 980, tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé:

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
M: +420 724 873 959, conference@ta-service.cz

Účastníci:

Bc. Kristián Bornay, koordinátor
M: +420 724 873 964, office@ta-service.cz
Top