pořádají celostátní kongres

XXV. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY
PNEUMOLOGIE


30. září - 1. října 2016
Hotel Voroněž I, Brno


Záštitu nad konáním kongresu převzali:

ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA
náměstkyně NLZP FN Brno Mgr. Erna Mičudová
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP     Fakultní nemocnice Brno     Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno     Česká asociace sester