33. neuromuskulární sympozium

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
NEUROMUSKULÁRNÍ KONGRES
33. neuromuskulární sympozium
XXIII. slovenská konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach
12. – 13. května 2022
Orea Congress Hotel Brno, Křížkovského 47, Brno

Záštita

Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS
Slovenská neurologická spoločnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Neurologická klinika MU a FN Brno

Základní informace

Nadcházející ročník Neuromuskulárního kongresu pod odborným vedením MUDr. Stanislava Voháňky, CSc., MBA se bude konat tradičně v Brně v Orea Congress Hotel Brno.
Nově je pro zájemce dostupná také virtuální forma účasti.
Veškeré bližší informace o kongresu včetně řádné registrace naleznete zde na webových stránkách.

Programový výbor

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, Brno
doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D., Bratislava

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., Brno
MUDr. František Cibulčík, CSc., Bratislava
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Pardubice
MUDr. Gabriel Hajaš, Ph.D., Nitra
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., Brno
MUDr. Ladislav Gurčík, Ph.D., Levoča
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., Martin
MUDr. Ivan Martinka, Ph.D., Bratislava
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., Praha
MUDr. Petr Ridzoň, Praha
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D., Brno
MUDr. Monika Koprušáková Turčanová, Ph.D., Martin

Hlavní témata kongresu

Pokroky v diagnostice a léčbě neuromuskulárních onemocnění
Kazuistiky

Akreditace

Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen kreditními body ČLK.

Organizační sekretariát kongresu

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, e-mail: tarabova@ta-service.cz

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, e-mail: conference@ta-service.cz

Program

Rámcový program kongresu (rámcový program bude upřesněn)

Registrace:12. května 2022 od 8.00 hod.
Zahájení:12. května 2022 v 9.00 hod. odborný program 9:00-18:00
Ukončení:13. května 2022 ve 14.00 hod.

Odborný program ke stažení zde
Pozvánka na satelitní sympozium zde

Abstrakta

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstrakta.
Před zasláním abstrakta se registrujte online. Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstrakta.
Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Termín pro zaslání abstraktu: 10. 4. 2022

Pokyny k přípravě abstraktu:
Abstrakt zašlete ve formátu MS Word Document (*.doc):

Název souboru: Příjmení_název přednášky / posteru.doc
Rozsah: max. A4 (cca 2000 znaků s mezerami)
Okraje: horní: 25 mm; dolní: 25 mm; levý: 25 mm; pravý: 25 mm
Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte potvrzovací e-mail, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

E – postery

Pokyny k přípravě e-posteru:
Postery budou prezentovány v elektronické formě na dotykových LCD obrazovkách. E-postery budou vystaveny po celou dobu kongresu a budou k dispozici všem účastníkům. K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (viz níže). Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 66 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze posouvat pohybem prstu po obrazovce). E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "LUPA", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.
Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona).

Příprava e-posteru:
1) v programu MS PowerPoint:
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PPT nebo PDF (300 dpi)

2) v jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na conference@ta-service.cz ve formátu PDF (300 dpi)

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na conference@ta-service.cz
Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm.

Vzor e-posteru je možné najít zde

Prosíme Vás o zaslání Vašich prací do 31. 3. 2022.

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.


V případě úspěšného odeslání registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka semináře. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

do 31. 3. 2022po 31. 3. 2022Na místě
Lékaři 2400 Kč / 95 € 2600 Kč / 100 € 2900 Kč / 110 €
NLZP* 1300 Kč / 50 € 1400 Kč / 55 € 1500 Kč / 60 €
Lékaři ONLINE 1200 Kč / 45 € 1200 Kč / 45 € 1200 Kč / 45 €
NLZP* ONLINE 700 Kč / 25 € 700 Kč / 25 € 700 Kč / 25 €

* (nelékařští zdravotní pracovníci), doprovod

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály a občerstvení po celou dobu akce.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu, u sníženého poplatku pak do 31. 3. 2022. Způsob úhrady je možný buď v CZK bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře. V EUR je úhrada možná pouze prostřednictvím bankovního převodu.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774 / 0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7141
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou

Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 1. 5. 2022 vracíme 70 % z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení částky. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 1. 5. 2022. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Ubytování

Pro rezervaci ubytování nekontaktujte prosím sekretariát kongresu, ale přímo vybraný hotel. Ubytování za zvýhodněné kongresové ceny si můžete rezervovat v hotelu:

Orea Congress Hotel Brno ****, Křižkovského 47, Brno

Cena ubytování Classic 2 850 Kč / osoba / noc
Cena ubytování Deluxe 3 150 Kč / osoba / noc
Cena ubytování Executive 3 250 Kč / osoba / noc

Ubytování lze zajistit za zvýhodněné ceny pod heslem zde: NEURO nebo na telefonním čísle 800 120 012.

Hromadné objednávky: rezervace.voronez@orea.cz

Partneři kongresu

Platinový partnerZlatý partnerStříbrný partner


Bronzový partner

Vystavovatel

AbbVie s.r.o.
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
DEYMED Diagnostic s.r.o.

Kontakty

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134
www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová
jednatelka
e-mail: tarabova@ta-service.cz

Ing. Barbora Pejčevová
manažerka
e-mail: conference@ta-service.cz

Top