Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá

Výukový seminář EXPY 2021

21. - 23. dubna 2021
Hotel Amande, Husova 8, Hustopeče

Základní informace

Seminář se bude konat ONLINE

Místo konání

Hotel Amande, Husova 8, Hustopeče

Datum konání

21. - 23. dubna 2021

Programový výbor

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, e-mail: tarabova@ta-service.cz
Ing. Barbora Pejčevová, e-mail: conference@ta-service.cz
Tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Hlavní témata

Parkinsonova nemoc
Dystonie
Syndrom neklidných nohou
Spasticita
Chorea
Akutní stavy u extrapyramidových onemocnění

Hodnocení

Akce je zahrnuta do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body ČLK. Certifikáty obdrží účastníci v průběhu akce.

Záštita

Extrapyramidová sekce ČNS (ČLS JEP)
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně