TA-SERVICE s.r.o. pořádá

Základní informace

Místo konání

Hotel Amande, Husova 8, Hustopeče

Datum konání

25. - 26. června 2020

Programový výbor

prof. MUDr. M. Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. M. Brázdil, Ph.D.
doc. MUDr. M. Baláž, Ph.D.

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Barbora Pejčevová, Bc. Veronika Navarová
Tel. +420 543 211 134, e-mail: conference@ta-service.cz, office@ta-service.cz
www.ta-service.cz

Hlavní témata

Extrapyramidové poruchy - fenomenologie a diagnostika
Parkinsonova nemoc - klinické aspekty
Hyperkinézy a funkční poruchy
Dystonie a spasticita
Parkinsonova nemoc - diagnostika a terapie
Spasticita - komplexní terapie

Hodnocení

Akce je zahrnuta do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body ČLK. Certifikáty obdrží účastníci v průběhu akce.

Záštita

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Extrapyramidová sekce ČNS (ČLS JEP)
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně