Kognitivní poruchy a demence IX - výukový seminář

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
Kognitivní poruchy a demence XIX
výukový seminář
13. - 14. října 2022
Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

Základní informace

Výukový seminář se bude konat pod odbornou garancí
prof. MUDr. Ireny Rektorové, Ph.D. nově v Hotelu Continental,
Kounicova 6, Brno.
Nově je pro zájemce dostupná také virtuální forma účasti. Bližší informace o semináři včetně registračního formuláře naleznete
zde na webových stránkách.
Záštita
Centrum pro kognitivní poruchy
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus
Neurologická klinika LF MU ve FN u sv. Anny
Masaryk Neuroscience Hub
Česká neurologická společnost
Asociace klinických logopedů České republiky
Asociace klinických psychologů České republiky
Garant výukového semináře
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Organizační sekretariát
TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Mgr. Ivana Tarabová, tarabova@ta-service.cz
Ing. Barbora Pejčevová, conference@ta-service.cz
www.ta-service.cz
Hlavní témata
Farmakologická a nefarmakologická terapie kognitivního deficitu
Smíšené a vzácné formy demence
Prodromální stádia demence
Akreditace
Dle zákona 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2010 Sb. je akce Jihomoravskou pobočkou AKP ČR zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání pro obor klinický psycholog.
Seminář je zahrnut do kreditního systému celoživotního vzdělávání Asociací klinických logopedů.

Certifikáty účastníci obdrží v průběhu semináře.

Registrace

Využijte prosím přihlašovacího on-line systému, který zahrnuje přihlášku k účasti.


V případě úspěšného přihlášení registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka kongresu. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě registračních poplatků. Přihlášky k fyzické účasti prosím zasílejte do 9. 10. 2022, přihlášky k online účasti do 12. 10. 2022

Registrační poplatky

Lékař 2000 Kč / 80 EUR
Student 500 Kč / 20 EUR
Lékař ONLINE 1000 Kč / 40 EUR
Student ONLINE 500 Kč / 20 EUR

Registrační poplatek zahrnuje také kongresové materiály, občerstvení a oběd v průběhu semináře.
Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu. Způsob úhrady je možný buď v CZK bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře. V EUR je úhrada možná pouze prostřednictvím bankovního převodu.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7142
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou

Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.
POZOR: Formulář je nutno vyplnit a odeslat e-mailem. Nejedná se o platební bránu!!
Po obdržení on-line přihlášky a platby Vám bude vystaven daňový doklad, který zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 30. 9. 2022 vracíme 70 % z registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace. Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení částky. V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 30. 9. 2022. Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem. Telefonické změny nebudou akceptovány.

Program

Rámcový program

Registrace: 13. října 2022 od 8.00 hod.
Zahájení: 13. října 2022 v 9.00 hod.
Ukončení: 14. října 2022 ve 13.00 hod.

Program ke stažení zde.
Handouty ke stažení zde.

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Pro rezervaci ubytování nekontaktujte prosím sekretariát kongresu, ale přímo vybraný hotel. Ubytování za zvýhodněné kongresové ceny si můžete rezervovat v následujících hotelech:

Hotel Continental, Kounicova 6, Brno

jednolůžkový STANDARD 1 970 CZK
dvoulůžkový STANDARD sgl use 2 150 CZK
dvoulůžkový STANDARD 2 690 CZK

jednolůžkový SUPERIOR 2 590 CZK
dvoulůžkový SUPERIOR sgl use 2 780 CZK
dvoulůžkový SUPERIOR 2 960 CZK

Ubytování lze zajistit za zvýhodněné ceny pod heslem
Kognitivní poruchy a demence 2022

Kontakty
Rezervační oddělení: PO-PÁ 08:00 - 16:00 hod.
Mgr. Jana Viktorová e-mail: viktorova@continentalbrno.cz
  telefon +420 541 519 609, +420 541 519 605
Recepce: NON-STOP
e-mail: recepce@continentalbrno.cz, telefon +421 541 519 305

Prosíme účastníky, aby prováděli rezervace přímo přes rezervační oddělení hotelu a ne přes webovou stránku.

www.continentalbrno.cz

Partneři

Zlatý partner


Stříbrný partner


Bronzový partner

Vystavovatel

Pharmagen CZ, s.r.o.
M.G.P. spol s.r.o.
DEYMED Diagnostics s.r.o.
Schwabe Czech s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
ROCHE s.r.o.

Kontakty


TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134
www.ta-service.cz

Vedení společnosti
Mgr. Ivana Tarabová
e-mail: tarabova@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé
Ing. Barbora Pejčevová
e-mail: conference@ta-service.cz
Top