XII. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
XII. sympozium o léčbě bolesti
s mezinárodní účastí
21. - 23. dubna 2022
Orea Congress Hotel Brno, Křížkovského 47, Brno

Základní informace

Nadcházející ročník Sympozia o léčbě bolesti pod odbornou garancí
doc. MUDr. Jiřího Kozáka, Ph.D. a MUDr. Tomáše Nežádala, Ph.D. se bude konat
tradičně v Brně v Orea Congress Hotel Brno.
Nově je pro zájemce dostupná také virtuální forma účasti. Veškeré bližší informace o kongresu včetně registračního formuláře naleznete zde na webových stránkách. Záštitu nad konáním sympozia převzali Prezidenti sympozia MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., předseda sekce
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society)
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., předseda sekce
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP


Hlavní témata

Migréna
Cluster headache
Sekundární bolesti hlavy
Neuralgie trigeminu
Léčebné konopí
Farmakoterapie v algeziologii
Intervenční metody léčby bolestí hlavy
Varia a kazuistická sdělení
Orofaciální bolest

Akreditace
Sympozium bude zahrnuto do postgraduálního vzdělávání lékařů
podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen
kreditními body ČLK.

Organizační sekretariát sympozia

TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
tel. +420 543 211 134, www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka
mobil +420 602 782 980, e-mail: tarabova@ta-service.cz

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka
mobil +420 724 873 959, e-mail: conference@ta-service.cz

Vědecký výbor

MUDr. Andrea Bártková, PhD.
MUDr. Markéta Grünermelová
MUDr. Radovan Hřib
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
MUDr. Jan Lejčko
MUDr. Jolana Marková, FEAN
MUDr. Eva Medová
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
MUDr. Dana Vondráčková
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Organizační výbor

MUDr. Michal Adam
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
MUDr. Lukáš Klečka
MUDr. Jiří Mastík
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
MUDr. Inka Niedermayerová
MUDr. Petr Polidar
MUDr. Pavel Řehulka, PhD.
Mgr. Ivana Tarabová

Rámcový program

Čtvrtek 21. 4. 2022
odpoledne:
- schůze výboru Czech Headache Society 15:00 - 18:00 (Orea Congress Hotel Brno)
- diskuzní večer výborů CzHS a SSLB 19:00 - 21:00 (TA-archiv)

Pátek 22. 4. 2022
- registrace účastníků 8:00 - 9:00
- odborný program 9:00 - 18:00
- společná večeře

Sobota 23. 4. 2022
- odborný program 9:00 - 13:00

Program a sborník ke stažení zde
Pozvánka na satelitní sympozium bude ke stažení zde

Registrace

Vyplněnou přihlášku k aktivní i pasivní účasti zasílejte pouze on-line.


V případě úspěšného odeslání přihlášky registrační systém operaci potvrdí a přidělí Vám registrační číslo. Toto číslo je současně i potvrzením o Vašem zařazení jako účastníka sympozia. Registrační číslo použijte jako variabilní symbol při úhradě poplatků.

Registrační poplatky

do 31. 3. 2022po 31. 3. 2022Na místě
Lékaři 2400 Kč / 95 € 2600 Kč / 100 € 2900 Kč / 110 €
NLZP* 700 Kč / 25 € 800 Kč / 30 € 1000 Kč / 40 €
Lékaři ONLINE 1200 Kč / 45 € 1200 Kč / 45 € 1200 Kč / 45 €
NLZP* ONLINE 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 € 500 Kč / 20 €

* (nelékařští zdravotní pracovníci), doprovod

Registrační poplatek zahrnuje kongresové materiály a občerstvení po celou dobu akce.

Všechny Vámi objednané služby je nutné uhradit v plné výši před konáním kongresu, u sníženého poplatku pak do 31. 3. 2022. Způsob úhrady je možný buď v CZK bankovním převodem nebo kreditní kartou pomocí autorizačního formuláře. V EUR je úhrada možná pouze prostřednictvím bankovního převodu.

Podmínky storna

Při zrušení účasti do 10. 4. 2022 vracíme 70 % registračního poplatku. Rozhodující je den doručení Vaší žádosti o zrušení registrace.
Po tomto termínu nelze akceptovat vrácení platby.
V případě změny typu účasti (fyzická/online) vracíme rozdíl z částky zaplaceného registračního poplatku pouze do 10. 4. 2022.
Změny nebo storno účasti zasílejte prosím organizačnímu sekretariátu pouze písemně nebo e-mailem.
Telefonické změny nebudou akceptovány.

Bankovní spojení

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
IČ: 276 68 436, DIČ: CZ 276 68 436

Pro platby v CZK

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266957774/0300
Název účtu: TA-SERVICE S.R.O.
IBAN: CZ48 0300 0000 0002 6695 7774
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Pro platby v EUR

ČSOB, Milady Horákové 1, Brno, Česká republika
Číslo účtu: 266958101/0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ46 0300 0000 0002 66958101

specifický symbol: 7139
variabilní symbol: Registrační číslo (obdržíte obratem po odeslání přihlášky)

Platba kreditní kartou

Možnost platby kreditní kartou předem pomocí autorizačního formuláře, který naleznete zde.
POZOR: Formulář je nutno vyplnit a odeslat e-mailem. Nejedná se o platební bránu!

Po obdržení on-line přihlášky a platby bude vystaven daňový doklad a zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Abstrakta

V případě vašeho zájmu o aktivní účast je nutné dodržení uvedených pokynů pro přípravu a zaslání abstraktu. Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát sympozia.

Před zasláním abstraktu se registrujte online.

Obratem obdržíte registrační číslo, které použijete při zaslání abstraktu.

Termín pro zaslání abstraktu: 28. 2. 2022
Pokyny k přípravě abstraktu:

Typ písma: Arial
Řádkování: 1,5
Název abstraktu: zarovnání vlevo, velikost písma 14, velká písmena, tučně
Autor (autoři): zarovnání vlevo, velikost 12, kurzíva
Pracoviště - první autor: zarovnání vlevo, velikost 12
Hlavní text: zarovnání do bloku, velikost 12
Struktura hlavního textu: Úvod, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěr, Literatura - max. 3 odkazy
Obrázky: pouze v dobré kvalitě

Po úspěšném odeslání abstraktu obdržíte potvrzovací e-mail, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Ubytování

Pro rezervaci ubytování nekontaktujte prosím sekretariát kongresu, ale přímo vybraný hotel. Ubytování za zvýhodněné kongresové ceny si můžete rezervovat v hotelu:

Orea Congress Hotel Brno ****, Křižkovského 47, Brno

Cena ubytování Classic 2 850 Kč / osoba / noc
Cena ubytování Deluxe 3 150 Kč / osoba / noc
Cena ubytování Executive 3 250 Kč / osoba / noc

Ubytování lze zajistit za zvýhodněné ceny pod heslem zde: BOLEST nebo na telefonním čísle 800 120 012.

Hromadné objednávky: rezervace.voronez@orea.cz

Partneři sympozia

Platinový partner

Zlatý partner
Stříbrný partner
Bronzový partner

Vystavovatelé


Linde Gas a.s.
Canopy Growth Czech s.r.o.
Mundipharma Gesellschaft m.b.H.
Sandoz s.r.o.
Medtronic Czechia s.r.o.
Cardion s.r.o.
Pascoe

Kontakty


TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno

Mgr. Ivana Tarabová, jednatelka

mobil: +420 602 782 980
e-mail: tarabova@ta-service.cz
vedení společnosti, firemní účast

Ing. Barbora Pejčevová, manažerka

mobil +420 724 873 959
e-mail: conference@ta-service.cz
účastníci, firemní účast
Top