Všeobecné informace

Místo konání
Kongresové centrum hotelu Voroněž I, Křížkovského 47, Brno
 
Datum konání
30. září – 1. října 2016
 
Čas konání
30. září 2016 od 8.00 hod.  -  Registrace
30. září 2016 v 9.00 hod.  -  Zahájení kongresu
1. října 2016 ve 14.00 hod.  -  Ukončení kongresu
 
Programový výbor
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
 
Organizační výbor
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
MUDr. Martina Doubková
MUDr. Marcela Tomíšková
MUDr. Pavel Turčáni
Mgr. Dana Dvořáčková
Mgr. Ivana Tarabová
 
Organizační sekretariát kongresu
TA-SERVICE, s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Zdeňka Šturalová
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail: conference@ta-service.cz, sturalova@ta-service.cz
www.ta-service.cz
 
Hlavní témata
Lékařská sekce
Nemedikamentózní léčba v pneumologii
Nemoci s bronchiální obstrukcí
Pneumoonkologie
Tuberkulóza
Ambulantní pneumologie
Varia

Sesterská sekce
Ošetřovatelská péče o pacienta s plicním onemocněním
 
Audiovizuální technika
Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor a notebook.