Organizační sekretariát kongresu

TA-SERVICE, s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ivana Tarabová, Bc. Zdeňka Šturalová
Tel./fax: +420 543 211 134
E-mail:conference@ta-service.cz, sturalova@ta-service.cz
www.ta-service.cz