Společnost plastické chirurgie ČLS JEP
Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny
LF Masarykovy univerzity Brno
pořádají
7. - 9. 6. 2017
Hotel International, Husova 200/16, Brno
 

pod záštitou

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor MU Brno
a
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC
ředitel FNUSA Brno


Plastická chirurgie Brno Berkova