Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
I. neurologická klinika a Klinika zobrazovacích metod
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
pořádají
Neurozobrazování
u cévní mozkové příhody

Hands-on workshop
Počítačová učebna IBA, kampus MU, Kamenice 126/3, 625 00 Brno

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Příjmení
Jméno
Tituly před jménem MUDr., Bc., Mgr., Ing., RNDr.,
PhDr., prof., doc., MVDr.
Tituly za jménem PhD., CSc., DiS. DrSc.,
Instituce
Oddělení
Ulice
Město
PSČ
Stát
Telefon
Stravovací omezení
E-mail
Datum
Způsob platby

Poznámka:

Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, Brno pro účely tohoto semináře dle zákona č. 101/2000 Sb.