Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

Společenský program

5. května 2016 – Společenský večer.
Místo konání Sál Milosrdných bratří, Vídeňská 7, 639 00 Brno. (http://sal.milosrdni.cz/)

Objednávka je součástí registračního formuláře.