Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

Program

Odborný program kongresu ke stažení ve formátu PDF (0.9MB)

Rámcový program kongresu

Elektromyografie/elektrofyziologie
Onemocnění motoneuronů
Topická sympózia
Zajímavé kazuistiky
Varia
Sekce NLZP

Formát: ústní sdělení, e-postery