Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

Partneři kongresu

Platinový partner


Zlatý partner


Stříbrný partner

       


Bronzový partner

   


Vystavovatel

Alien technik, s.r.o.

NEURIS s.r.o.
Octapharma CZ s.r.o.


Mediální partner